Katinka Roerup

Krops- og psykoterapeut MPF.

Lidt om mig…

Jeg er et nysgerrigt, kreativt og søgende væsen, som altid har fundet menneskets fysiske, psykiske og sjælelige udvikling afsindig spændende. For mig hænger krop, psyke og sjæl uløseligt sammen og udgør den helhed, jeg arbejder udfra.

Mennesket er for mig en fantastisk skabning, der indeholder uendelige potentialer og muligheder for udvikling og heling i både krop, sjæl og psyke hele livet igennem. Netop dette bekræftes jeg konstant i ved mine terapeutiske forløb, hvor jeg er vidne til store dybe forandringer hos mine klienter gang på gang.

Jeg brænder for mit arbejde, søger konstant at se og opdage de unikke måder det enkelte menneske kan udtrykke sin indre tilstand, sin historie, sine oplevelser, sine potentialer og helt egen natur på. Det fascinerer mig, at jeg gang på gang bliver bekræftet i, hvor fuldstændig unikke og samtidig, hvor ens vi allesammen er i vores fysiske, psykiske og sjælelige udtryk og erfaringer.

Jeg begejstres over, at være vidne til menneskets fantastiske evne til at hele sig selv på flere planer gennem tryghed, tillid og kontakt.

Jeg oplever og tror på, at nærvær, kontakt og oprigtighed er nogle af grundstenene til skabelsen af den tryghed, som er medvirkende til, at en dyberegående terapeutisk udviklingsproces kan lykkes. Derfor ligger netop disse værdier implicit i mit arbejde.

Jeg glæder mig til at møde dig!

Uddannelser, kurser, jobs og erfaring

Se mit cv

Jeg er uddannet i Integrativ psykoterapi og har speciale i voksne med relations- og tilknytningsproblematikker.

Jeg har stor fokus og koncentration på nervesystemet og chok/traume arbejde i terapierne. Jeg lægger megen vægt på kropsorienterede metoder i mit arbejde og sammenhængen mellem krop, sjæl og psyke optager mig.

Jeg bruger ofte kropsbehandlinger som supplement i mit arbejde i form af Kranio sakral  terapi Biodynamics. Det er en yderst dybdegående og meget effektiv behandlingsform og samtidig blid og nænsom, da det er kroppen selv der bestemmer, hvad der arbejdes med. Jeg har virkelig gode erfaringer og resultater med at kombinere kropsbehandlingerne med psykoterapi.

Jeg har solid og god erfaring i det terapeutiske arbejde, er særligt specialiseret i arbejdet med svære opvæksttraumer og med deres forskellige udtryk psykisk og fysisk. Jeg har arbejdet og arbejder med de fleste typer af problemstillinger hos begge køn i alle aldre.

De seneste år har jeg som krops- og psykoterapeut arbejdet inde for misbrugsområdet, hvor mit fokus har været at arbejde bag om symptomet med de bagvedliggende årsager til misbruget og det enkeltes menneskes unikke historie, ressourcer og personlige udvikling.

Siden 1994 har jeg erhvervet mig erfaring i arbejdet med mennesker indenfor en lang række forskellige områder med både voksne, unge og børn.

Jeg har en 4-årig eksamineret uddannelse som psykoterapeut fra PUC (Psykoterapeutisk Uddannelses Center, www.puc-online.dk)

PUC er blandt de private psykoterapeut uddannelser i Danmark som er blevet officielt evalueret d. 1 november 2008 ( og igen 2013) af Danmarks Evalueringsinstitut. Uddannelsen opfylder de 12 kvalitetskriterier, som er beskrevet af Social, undervisnings og sundhedsministeriet.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF). Jeg går løbende i supervision, har tavshedspligt og mine klienter er beskyttet af anonymitet.

Menneskesyn og arbejdsmetoder

Jeg arbejder ud fra et humanistisk og holistisk menneskesyn. Jeg ser mennesket som en helhed. Krop, psyke og sjæl hænger uløseligt sammen og udgør den helhed som jeg arbejder ud fra.

Jeg bruger metoder i mit arbejde, der både omhandler krop, psyke og sjæl. Vi er alle unikke og har alle forskellige indgange til de dybere lag i os. I psykoterapi er det derfor nødvendigt, efter min mening, at have mange redskaber/terapeutiske metoder samt en bred teoretisk viden således, at er der større chance for, at det helt rigtige redskab/metode kan bruges på det enkelte menneske.

Derfor kan tilgangen, metoderne og arbejdsformen være forskellig fra klient til klient, men grundformen er ens.

Min metodetilgang er integrativ terapi og den teoretiske begrebsramme er relationsorienteret og hviler på neuroaffektiv udviklingsteori og psykotraumatologi.

Integrativ terapi er brugen af mange forskellige terapeutiske metoder, der knytter sig til: kropsterapi, kunstterapi, mediative øvelser, gestalt terapi, eksistentialistisk terapi, systemisk terapi, kognitiv terapi mv.

Jeg har desuden speciale i relations- og tilknytningsproblematikker i voksenlivet.