– en investering i dig selv 

Krops- og psykoterapi er til dig, der har ønsket om positiv forandring i dit liv. Et ønske om at få det bedre med og i dig selv og dine omgivelser. Et ønske om større indre glæde, styrke, ro og nærvær i dit liv.   

Du kan via terapien få arbejdet med svære temaer i dit liv, få behandlet fysiske og psykiske symptomer, komme nærmere dig selv og få langt flere ressourcer at trække på en tidligere.

Du vil i terapien kunne arbejde dig til en bedre balance både i dit indre og ydre liv på mange planer. Du vil bl.a. arbejde med sammenhængen mellem krop og psyke, personlige ressourcer og potentialer, heling af traumestof, nærvær, kontakt og tillid.

Krops og psykoterapi kan give dig mere glæde og energi, en uundværlig selvindsigt, et større selvværd og dermed en langt større livskvalitet end tidligere.


Den første session

Den første session vil primært handle om, at vi sammen nærmer os en afklaring på, hvad du vil med terapien og hvad problemstillingen er. Dette er ikke ensbetydende med, at du skal være fuldstændig klar over, hvad du vil med terapien og hvorfor du kommer. Det kan netop være uklart for mange.

Måske ved du bare, at du har brug for hjælp, at der skal ske noget for at ændre på din nuværende tilstand/situation.

Måske ved du ikke helt, hvad problemet egentlig er. Eller du føler dig helt afklaret med, hvad du vil og hvad du skal arbejde med.

Uanset hvad du har på hjertet, vil vi kigge på det sammen for at se, hvad der dukker op i afklaringen.

Første session er derfor primært en afklaringssession.


Hvor lang tid tager terapi?

Dette er meget individuelt, men ofte vil et intensivt terapiforløb vare fra omkring et halvt til et helt år. Det er i starten almindeligt én gang om ugen, hvorefter det er hver 14. dag eller 3. uge.

Der er også nogle, der ikke er i et intensivt forløb, men blot behøver enkelte sessioner indimellem ved behov. 

Nogle vælger at holde pause, efter et forløb på et halvt til et helt år, og kommer så tilbage igen og arbejder med noget nyt.

Men som sagt, er det meget individuelt, hvad behovet er.

Jeg vil til hver en tid gøre dig opmærksom på, når/hvis jeg vurderer, at terapien ikke er hensigtsmæssig for dig, og/eller jeg ser andre veje, der kunne hjælpe dig bedre end hos mig.