Skip to content

Er du nysgerrig på

ONLINE Krops- og psykoterapi?

KLIK på billedet og hør nærmere

Hvorfor gå i terapi?

– en investering i dig selv 

Online Krops- og psykoterapi er til dig, der har ønsket om positiv forandring i dit liv. Et ønske om at få det bedre med og i dig selv og dine omgivelser. Et ønske om større indre glædestyrkero og nærvær i dit liv.   

Du kan via terapien få arbejdet med svære temaer i dit liv, få behandlet fysiske og psykiske symptomer, komme nærmere dig selv og få langt flere ressourcer at trække på en tidligere.

Du vil i terapien kunne arbejde dig til en bedre balance  både i dit indre og ydre liv på mange planer. Du vil bl.a. arbejde med sammenhængen mellem  krop  og  psyke , personlige  ressourcer  og  potentialerheling  af traumestof, nærværkontakt  og  tillid .

Krops og psykoterapi kan give dig mere glæde og energi, en uundværlig selvindsigt, et større selvværd og dermed en langt større livskvalitet end tidligere.


Den første session

Den første session vil primært handle om, at vi sammen nærmer os en afklaring på, hvad du vil med terapien og hvad problemstillingen er. Dette er ikke ensbetydende med, at du skal være fuldstændig klar over, hvad du vil med terapien og hvorfor du kommer. Det kan netop være uklart for mange.

Måske ved du bare, at du har brug for hjælp, at der skal ske noget for at ændre på din nuværende tilstand/situation.

Måske ved du ikke helt, hvad problemet egentlig er. Eller du føler dig helt afklaret med, hvad du vil og hvad du skal arbejde med.

Uanset hvad du har på hjertet, vil vi kigge på det sammen for at se, hvad der dukker op i afklaringen.

Vi vil også sammen udforske rammerne for terapien, så vi finder den helt rigtige setting for dig, udfra de muligheder, der er. Eksempelvis kan det handle om, hvordan du har det tryggest i det rum, du sidder i, under sessionen. Eller hvordan vores kontakt er ift afstanden til computeren, lyden osv. Alt dette er vigtigt, for at få det største udbytte af dine terapisessioner.

Første session er derfor primært en afklaringssession.


Hvor lang tid tager terapi?

Dette er meget individuelt, men ofte vil et intensivt terapiforløb vare fra omkring et halvt til et helt år. Det er også meget afhængigt af, hvad der arbejdes med i terapien. Noget kræver et intensivt forløb og andet ikke. Ofte er intensive forløb i starten én gang om ugen, hvorefter det er hver 14. dag eller 3. uge.

Der er også nogle, der ikke er i et intensivt forløb, men blot behøver enkelte sessioner indimellem ved behov. 

Nogle vælger at holde pause, efter et forløb på et halvt til et helt år, og kommer så tilbage igen og arbejder med noget nyt.

Men som sagt, er det meget individuelt, hvad behovet er.

Jeg vil til hver en tid gøre dig opmærksom på, når/hvis jeg vurderer, at terapien ikke er hensigtsmæssig for dig, og/eller jeg ser andre veje, der kunne hjælpe dig bedre end hos mig.

Hvad kan jeg opleve, at terapi kan give mig?

Nedenfor er der lidt eksempler på, hvad du kan opleve at få med dig gennem et dybdegående terapiforløb. Jeg har udelukkende brugt eksempler fra mine klienters tilbagemeldinger gennem årene.

Større selvværd

Du kan opleve:

 • kendskabet til dig selv øges
 • kærligheden til dig selv øges og bliver dybere
 • din selvrespekt øges
 • dine grænser bliver synlige for dig
 • du bliver bedre til at få sat dine grænser

Ukendte ressourcer

Du kan opleve:

 • skjulte sider og ressourcer af dig kan dukke op
 • din kropsbevidsthed kan øges
 • dine selvhelende evner kan bevidstgøres og øges
 • At få kontakt til alle planer i dig og mærke sammenhængen mellem dem

Heling af både krop, psyke og sjæl

Du kan opleve:

 • Bearbejdelse af traumer heling af både krop, psyke og sjæl
 • Større velvære både psykisk, fysisk og sjæleligt

Finde dit sande jeg og din vej i livet

Du kan opleve:

 • Større indsigt i hvem / hvad du er
 • Finde dit livsformål
 • Kende til din egen personlige energi
 • Leve det liv, der passer til dig

Bedre relationer og mere nærvær

Du kan opleve:

 • At dine relationer kan ændre sig til det bedre
 • Mere nærvær indeni dig og med dine omgivelser
 • Mere tillid til dig selv og andre
 • Bedre at kunne indgå i relationer

Større bevidsthed og autencitet

Du kan opleve:

 • Mere klarhed om dig selv og andre
 • At få flere redskaber til at se sammenhænge
 • Større forståelse
 • Mere ægthed i oplevelsen af at være dig
 • Større autencitet indeni og udenfor dig

Online Krops- og psykoterapi v. Katinka Roerup

en_USEnglish