Skip to content

Parterapi

Tydelighed, nærvær, nysgerrighed, ærlighed, forståelse, tillid og kommunikation

– er nogle af fokuspunkterne i et online parterapeutisk forløb hos mig.

Hvorfor online parterapi?

Har du og din partner problemer i jeres parforhold, er du kørt fast og har svært ved at se en vej ud. Oplever du mange konflikter og uoverensstemmelser og er det efterhånden svært at mærke kærligheden mellem jer? Eller er der måske helt stille mellem jer, ingen dybe snakke eller udvekslinger, ingen udvikling sammen? Eller oplever du, at det hele er blevet så kedeligt og rutinepræget, at gnisten og passionen ikke længere er til at få øje på? Eller oplever du / noget helt andet, som er udfordrende?

Du er måske ved at opgive og ser kun én vej; at gå fra hinanden. Eller du kunne måske tænke dig at lære din partner at kende på ny, se nye sider af din partner, integrere nye måder at kommunikere på, komme ud af gamle mønstre og vaner, som til tider dominerer dit parforhold?

Parterapi handler bl.a. om at skabe tillid og tryghed til at kunne åbne op for nye dybder i jeres møde og måde at kommunikere på. At se hinanden i et nyt lys, uanset om ønsket er at blive sammen eller gå hver til sit. En god kommunikation handler bl.a. om tydelighed, nærvær, nysgerrighed, ærlighed, åbenhed, tillid og respekt.

At blive sammen eller gå hver til sit

Mange par vælger at gå i parterapi, når tingene er kørt så skævt, at det kan være svært at finde en vej ud igen. Men udgangspunkterne er forskellige.

Muligvis har den ene part ikke længere lyst til at forblive i forholdet, muligvis begge. Måske er det kun den ene part, der føler tingene kører skævt, mens den anden synes, at alt er godt, så længe den modsatte part, bare kunne være tilfreds. Ofte er parret ikke enige om, hvad og hvor stort, problemet er i forholdet. Det hele er helt normalt og giver i sig selv anledning til en masse konflikter mellem parterne.

Uoverensstemmelser og mistillid i parforholdet, kan f.eks. handle om jalousi, utroskab, fordeling af praktiske opgaver i hjemmet, nærhed / distance mellem hinanden, forskellighed i den sexuelle energi, at give/modtage følelsesmæssigt og sampil med børnene m.v.

Der kan være mange variationer, men gældende for dem alle er, at så længe at den ene part i forholdet ikke er tilfreds, så er der ofte noget som begge parter skal kigge på, for at forholdet skal kunne udvikle sig i en positiv retning.

Et godt parforhold kræver jævnligt opmærksomhed og gødning, dette som forudsætning for et parforhold i udvikling. Et godt parforhold kommer ikke bare af sig selv, og handler ikke om et forhold uden konflikter. Faktisk lever mange i utilfredstillende parforhold uden at have synlige konflikter.

Konflikter og uoverensstemmelser skal ikke undgås og kan være gode redskaber til at lære sig selv og sin partner bedre at kende.

Selvom det kan være vanskeligt at se en løsning på et fastkørt parforhold, søger mange par dog at give det en sidste chance, særligt, hvis der er børn involveret. Nogle par vælger også parterapi blot som krydderi og som en vej til et endnu dybere og kærlighedsfuldt forhold.

Uanset hvad jeres ønske er med terapien, kan vi tilrettelægge det efter jeres behov.

Problematikker i parforholdet

Når vi har problemer i vores nære relationer, som parforholdet, handler det ofte om vores tidlige erfaringer med tætte forhold (vores tidlige tilknytnings-erfaringer primært til vores forældre). Det er disse erfaringer, som ofte styrer vores fremtidige måder at tackle bl.a. nærhed / distance på i vores relationer, særligt i vores parforhold. I forholdet til vores partner er vi yderst sårbare og det er her vores følelsesmæssige vanskeligheder ofte kommer på prøve.

Hvis du oplever dig selv i den samme situation, den samme problematik i dit forhold/nære relationer, gang på gang, så er det som regel et grundlæggende mønster, der er på spil.

Når disse mønstre viser sig, ender vi ofte med konflikter, hvor ingen af parterne føler sig elsket, set eller hørt af den anden.                

Det er særligt med vores partner/nære venner, vi vil blive konfronteret med vores egne ubevidste mønstre – da det er her, vi skal involvere os dybt følelsesmæssigt med et andet menneske.

Via vores partner får vi ofte en unik mulighed for at gøre op med uforløste og følelsesmæssige vanskeligheder i os selv, da netop vores partner ofte kan ‘tricke’ svære følelsesmæssige sider af os selv. Men så længe vi ikke er bevidste om, at det er det, der foregår, vil vi ikke se partneren som en mulig nøgle til os selv. Men vi kan være tilbøjelige til at se vores partner som den, der skaber alle disse svære følelser og tilstande i os selv. At det er dem der er noget galt med – også vokser problemerne og mønstrene kan køre i ring igen og igen.

Arbejdet i parterapien

I parterapien handler det om først og fremmest, at få skabt et trygt og tillidsfuldt rum for jer begge. Her kan I begge kan få sat ord og følelser, på det usagte mellem jer.

Vi kan indimellem reagere ud fra, hvad vi forestiller os at vores partner tænker og føler, uden reelt at vide om dette er sandt eller falsk. Her vil vi ofte handle ud fra, vores tidlige tilknytnings-erfaringer, vores dybereliggende ubevidste mønstre. Vores reaktioner sker indimellem helt automatisk udfra denne tidlige erfaring og det har ikke så meget med vores partner at gøre. Bortset fra at han / hun sandsynligvis vil gøre det samme udfra sine tidlige erfaringer.

Dette ‘automatiske’ skal frem i lyset og sættes ord på. Herfra kan I bedre se, hvad der er nu og hvad der er fra jeres egen bagage, hver især. Når I får mulighed for indsigt i hinandens baggrund og bevæggrunde, vil I have mulighed for at se hinanden i et andet lys med større forståelse og rummelighed end før. Dette i sig selv skaber grobund for end god og forbedret kommunikation og muligheden for dybere kærlighedsfuldt samliv.

I parterapien vil jeg, sammen med jer, udforske jeres måde at være par på, hvordan I indgår i relationen / samspillet på. Således, at I kan få mulighed for en fornyet indsigt om jer selv, egne reaktionsformer og det samme om jeres partner.

Der er altid en god grund til, at du og din partner reagerer som I gør, uanset om det er hensigtsmæssigt for jer selv, den anden eller ej. Dette er dog ikke ensbetydende med, at I hver især kan tillade jer at behandle hinanden, som I lyster. Men tværtimod har både du og din partner et ansvar for at finde ud af egne bevæggrunde og søge at løse dette i respekt for jer selv og hinanden.

I et parforhold er det aldrig kun den ene part, der er ansvarlig for problemerne i forholdet. Det vil altid være begge parter, der har lige meget andel i at tingene kører skævt. Det kan dog synes for den enkelte, at det enten er partneren, der er skyld i problemerne eller omvendt én selv, der helt igennem er ansvarlig for tingenes tilstand i parforholdet. Eller dette kan svinge fra situation til situation.

I parterapien skal vi således arbejde med jeres indbyrdes dynamik, så der for jer kan åbne sig nye veje og måder at være sammen og hver for sig på. I vil få nogle nye metoder til en bedre kommunikation, som I vil øve i terapien og mellem sessionerne. I vil få hjemmeopgaver, som I skal arbejde med sammen og hver for sig.

Jeg vil med glæde, være jeres tætte rejseledsager i jeres fælles og individuelle rejse til et bedre parforhold eller en god respektfuld afslutning på jeres parforhold.

en_USEnglish