Skip to content

Privatlivs politik

Sikker mail

Beskyttelse af personfølsomme oplysninger via Protonmail.

For at beskytte dine personfølsomme oplysninger bedst muligt og sikre overholdelse af persondatalovgivningen, bedes du benytte Protonmail, hvis du har brug for  mailudveksling med mig under dit terapiforløb og/eller ved den første kontakt. Det er gratis og nemt at bruge.

Sådan gør du:
1. Du downloader app’en: protonmail (du finder link til app’en på https://protonmail.com/)
2. Du klikker på : ‘Create account’ og opretter en mailadresse til dig selv.
3. Du kan nu kontakte mig på min mail: katinkaroerup@protonmail.com og vores kommunikation er nu krypteret, så du er sikret fulds

Cookies

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

Sådan sletter du eller blokerer for cookies

http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan bruger jeg cookies:

Her kan du se, hvordan jeg bruger cookies på min hjemmeside

  • Jeg bruger Google analythics  som hjælper med at måle antal besøgende på mine sider
  • Jeg benytter tjenester fra MailChimp til mit nyhedsbrev. Mailchimp kan også lægge cookies på din computer, når du besøger min side.

Personoplysninger

Videregivelse af personoplysninger
Jeg indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse oplysninger f.eks. ved at kontakte mig eller tilmelde dig mit nyhedsbrev. Jeg anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på mine vegne, herunder serverhosting, e-mail service, mv. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for mig.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det psykoterapeutiske forløb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Jeg indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse oplysninger ved din henvendelse, tilmelding af nyhedsbrev, betaling eller under dit terapeutiske forløb. Her indsamles oplysninger om navn, telefonnummer, email og notater omhandlende det psykoterapeutiske forløb.

Nyhedsbreve
I forbindelse med tilmelding til mit nyhedsbrev registrerer jeg dit navn og din e-mail.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos mig, skal du rette henvendelse til mig. Dette gælder også hvis der registreret forkerte data, eller  du har andre indsigelser. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, samt i notesbøger, som opbevares forsvarligt og aflåst, når disse ikke er i brug. Mine sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om mine brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Det kan dog aldrig garanteres 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i min behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Jeg forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg dig besked i form af en synlig meddelelse på min hjemmeside.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

en_USEnglish