Skip to content

Depressive tilstande

Depression / depressive tilstande

Der findes flere grader af depression. En depressiv tilstand er ikke nødvendigvis det samme som, at du har en svær depression. Vi kan alle opleve depressive tilstande / enkeltstående depressioner i perioder, hvor livet synes hårdt og svært at håndtere ved f.eks. alvorligt stress eller ved nærtståendes dødsfald.

Hvordan føles det?

Du kan føle dig som værende i et sort hul, som du ikke kan komme op af. Som om al din energi er forsvundet, som om der ligger en tung dyne over dig, som du ikke kan komme af med. Alting kan synes meningsløst, tankerne er mørke og triste, ladet med negativitet og opgivenhed. Du kan have mange selvkritiske tanker og dit selvværd kan føles meget lavt. Måske oplever du, at du bærer skylden for alverdens ulykker. Flere symptomer på depression er bl.a.:

  • Søvnløshed/søvnbesvær
  • ikke kunne overskue/magte alm. dagligdags gøremål
  • koncentrationsbesvær
  • appetitforstyrrelser
  • selvmordstanker
  • angst/indre uro
  • tvangstanker
  • nedsat sexuallyst

Nogle gange er vi klar over årsagen til vores tilstand, f.eks. når vi bevidst går igennem en krise/livskrise, men andre gange kan det være at tilstanden bare kommer uden nogen synlig ydre grund / påvirkning og vi ikke aner hvorfor. Depression kan være en reaktion på psykisk overbelastning og ubalance i dit indre. Graden af depressionstilstanden kan være fra let til svær. Nogle mennesker oplever periodevise depressioner f.eks. om vinteren.

Grunden til depressionstilstanden kan være mangeartet. Der kan være bagvedliggende årsager fra din fortid, der kan være nutidige og det kan være en blanding af det hele.

I terapien er det muligt at arbejde med bagvedliggendes årsager til tilstanden både via din krop, psyke og sjæl. Således at du har mulighed for at arbejde dig ud af tilstanden, genfinde dig selv og opnå en bedre indre balance.

Fødselsdepression, de nybagte forældre

Efter en fødsel eller under en graviditet kan der både hos kvinden og manden opstå en fødselsdepression.

Det at blive/være på vej til at blive forældre, er i sig selv en af livets største udfordringer og hændelser. Det er en begivenhed som vi skal være opmærksomme på at håndtere med nænsomhed og omsorg for os selv og hinanden.

Uanset om du får en fødselsdepression eller ej, kan der i forbindelse med en fødsel/graviditet være brug for terapi, da der kan opstå mange uhåndtérbare og svære følelser, tanker og reaktioner.

Hvordan kan det føles?

Du kan opleve at alt føles meningsløst og du ikke oplever den glæde ved dit kommende/dit nyfødte barn, som du forventede du ville. Det i sig selv giver dig måske dårlig samvittighed/skyldfølelse overfor barnet og du vil føle, at du er en dårlig mor/far og at du ikke kan leve op til dine egne og andres forventninger.

Alt dette er med til, at din i forvejen svære følelsestilstand, kan forværres yderligere, og at det hele kører nedad i en negativ spiral.

Du kan i terapien få hjælp til at få sat ord på de svære følelser og derigennem komme nærmere og få løsnet op for det, der ligger til grund for dine svære situation/fødselsdepression.

Det kan være du generelt har følt, at du skulle leve op til en masse forventninger fra dig selv og dine nærmeste gennem hele dit liv, og dette store pres kulminerer i forbindelse med det nybagte forældreskab og du bryder sammen. Dette er en meget almindelig tendens i vores samfund, det skal tages alvorligt og tages hånd om.

Nogle gange kan det eksempelvis vise sig, at din egen første tid som nyfødt/foster var vanskelig eller at der dukker andre uforløste traumer op, som skal passere og muligvis arbejdes med, for at du genfinder dig selv påny.

Mange mennesker kan have en fødselsdepression uden at vide, at det er en normal reaktion på en psykisk overbelastning og uden at søge hjælp, fordi de kan føle sig skamfulde og skyldbetyngede. Mange kan derfor have en uforløst fødselsdepression bag sig.

Kort sagt kan der være en naturlig årsag til, at du ender i en fødselsdepression, en årsag som er til at arbejde med, så du kan komme styrket igennem til gavn for både dig selv og dit barn.

Jeg vil med glæde være din tætte rejseledsager gennem din indre rejse med dig selv.

en_USEnglish