Skip to content

Chok og traumer

Chok og traumer

Jeg er specialiseret i arbejdet med chok og traumer, både nutidige og uforløste fortidige. 

Jeg har i min terapi særligt øje for uforløste chok og traumer hos mine klienter. Disse kan vise sig på mange måder f.eks. som stress-symptomer, angsttilstande, depressive tilstande og mange andre fysiske og psykiske symptomer.

De fleste mennesker går rundt uden at være klar over det, med uforløste chok og traumer, som påvirker deres dagligdagsliv i en vis grad. Vi kan have uforløste chok eller traumer som vores krop stadig reagerer på helt tilbage fra vores allertidligste barndom og i fosterperioden. 

Chok- og traumebearbejdning er derfor ikke kun for krigsofre, elitesoldater, voldsofre eller lignende. Det er for helt almindelige mennesker også dem der ellers ikke mindes, at de har oplevet noget særligt chokerende / traumatiserende i deres liv.

Vi har alle oplevet chok og er blevet traumatiseret i løbet af vores liv, i højere eller mindre grad. Chok og traumer kan bl.a. opstå ved, at du har oplevet f.eks. psykiske/fysiske overgreb, mishandling, følelsesmæssige og fysiske svigt i løbet af dit liv. Det kan dog også være hændelser/forhold som du normalt ikke forbinder med noget voldsomt traumatiserende.

Din krop lagrer alle disse oplevelser og kroppen husker alt, også det som du ikke husker med din tænkende del af hjernen. Derfor er arbejdet med kroppen og nervesystemet en grundlæggende del af terapien.

I de tidlige barndomsår er vi ekstra udsatte og påvirkelige overfor chok og traumer, særligt i forholdet til vores forældre/omsorgspersoner. Uforløste chok og traumer fra vores tidligste år og fosterperioden er ordløse, da vi ikke havde et sprog endnu. Derfor vil hændelser fra tidlige år, kun kunne huskes kropsligt, som tilstande, sansninger mv.

At bearbejde chok og traumer sker nærmest helt “automatisk” i næsten alle mine forløb undervejs. Det er processer der sker bevidst og ubevidst undervejs i et dybdegående terapiforløb.

Jeg vil med glæde være din tætte rejseledsager på dine rejse i at forløse chok og traumeoplevelser i dit indre.

en_USEnglish