Skip to content

Krisetilstande

Der vil i alle menneskers liv (både hos børn og voksne) opstå kriser eller livskriser, der afbryder eller ændrer det hidtidige livsforløb og sætter den nuværende livsførelse ud af kurs. Disse kriser kan være af forskellig art, men fælles for dem er, at det er svært at føre det almindelige udadvendte liv som hidtil i en periode.

Det er meget individuelt, hvordan vi reagerer, når vi er i krise. Hvordan vores indre kapacitet er, til at gå igennem en krise. Hvilke redskaber vi har og hvordan det påvirker os at stå i en krise. Vores evner til at håndtere kriser i vores liv, er påvirket af mange ting. Vores historie, vores tidligere erfaringer, vores kontakt og kendskab til os selv – særligt vores indre, vores netværk, vores livssituation, vores alder og en masse andet.

Vi har alle brug for støtte, sparring og opmærksomhed i en krisesituation, nogle gange mere end andre.

En krisetilstand kan opstå som følge af traumatiske hændelser, de kan være nutidige, men også gamle uforløste hændelser, kan skabe en krisetilstand hos et menneske.

Det kan eksempelvis være:

 • pludselige dødsfald
 • ulykker
 • vold
 • voldtægt
 • krig

Livskriser eller udviklingskriser kan opstå ved en lang række mere almindeligt forekommende hændelser, men som kan udløse samme krisereaktioner og symptomer f.eks. ved:

 • skilsmisse
 • fyring/mistet arbejde/arbejdsløshed
 • nybagt/kommende forældreskab
 • barnløshed
 • børnene bliver teenagere / flytter hjemmefra
 • trussel om tab ( f.eks.relationstab, arbejde, økonomiske vanskeligheder)
 • svigt fra nærtstående – ægtefælle, ven, kæreste m.v
 • større ændringer i den normale hverdag ved f.eks. skoleskift, arbejdsskift, når du skal flytte hjemmefra, o.lign.
 • du går på pension

Når én livsfase afsluttes og en ny begynder kan der opstår en masse tvivl og usikkerhed i form af tanker, følelser og kropslige symptomer. Selvom det kan være selvvalgte og ønskede ændringer i dit liv, kan der opstår følelser og tanker, som du ikke lige havde regnet med.

Du kan pludselig opleve tristhed, usikkerhed på eget værd m.v. Dette kan endvidere skabe skam og skyldfølelser, da du selv (og dine omgivelser) måske synes, at du burde være glad og tilfreds.

Hvis du er i krise, kan du opleve en lang række psykiske og fysiske symptomer som kan spænde fra let indre uro, tristhed, irritabilitet, søvnløshed, oplevelse af tomhed, depressiv tilstand og angst. Der kan forekomme fysiske symptomer, som kan opleves uforklarlige og uforståelige som f.eks. smerter i brystet, åndenød, svimmelhed, voldsom træthed e.a.

Ved et online krops- og psykoterapeutisk forløb, har du mulighed for at have en tæt ledsager på din vej og få den nødvendige støtte til at arbejde dig igennem krisetilstanden og komme ud på den anden side. Undervejs kan du måske opleve at dine ressourcer – fysiske som psykiske – vil forøges i takt med processen, og at du efterfølgende mærker et langt stærkere ståsted indeni end førhen. Gevinsten ved en gennemgået krise kan være en udvidet selvindsigt, livserfaring og det kan bringe dig tættere på dig selv og dine værdier i livet.

Jeg vil med glæde, være din tætte rejseledsager gennem din indre rejse med dig selv.

en_USEnglish