Skip to content

Sorg

Sorg er en naturlig reaktion på et tab. Det kan være ved nærtstående dødsfald, skilsmisse, fyring, invaliditet m.m.

Ved sorg sker der en naturlig proces, der har flere faser – sorgprocessen. Alle faserne er vigtige at gennemleve, da de er naturens måde at hele det åbne sår på, der opstod ved tabet. Det gør ondt og smerter mens det står på.

Når såret er helet, ved gennemlevelse af alle sorgens faser, oplever du dig selv på ny med et ar, der måske på mange måder kan gøre dit liv fremover mere nært og meningsfyldt. Du vil have et kendskab til dig selv og måske dine nærmeste, som kan bidrage positivt til dit liv fremover.

Uforløst sorg

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ligge uforløst sorg gemt bag f.eks. en depressiv tilstand eller depression.

Der kan også ligge uforløst sorg bag en nylig opstået sorg. Så en sorgprocess kan åbne op for meget andet i dig, der trænger til at blive forløst og gennemlevet.

En sorg skal forløses gennem alle sorgfaserne, ellers ligger den og venter og kan hæmme dine udfoldelsesmuligheder på et psykisk og fysisk plan. Sorgprocessen er en naturlig helbredelsestilstand kroppen og psyken går igennem, hvis den ikke bliver bremset. Det kan den blive af mange årsager. Mange mennesker lever med uforløst sorg uden at være opmærksomme på dette.

De kan af nød have bremset en sorgproces som f.eks. barn, ung eller voksen. Dette fordi det i den givne situation var for “farligt” eller umuligt i de givne omgivelser, at gå igennem det, så de blev nødt til at forsvare sig mod at mærke det.

I terapien vil du få hjælp til at komme gennem sorgprocesserne, så du genfinder dig selv og dit liv påny og kan leve med tabet fremover.

Jeg vil med glæde være din tætte rejseledsager gennem din sorgproces.

en_USEnglish