Skip to content

Angsttilstande

Hvad er angst? Det kan være svært at definere. Du kan føle dig bange uden egentlig at vide, hvad du er bange for. Måske føler du indre uro, hjertebanken, ængstelse, måske får du koldsved og ryster.

Alle har sandsynligvis oplevet angst i sværere eller mildere grad. Vedvarende angst fortæller dig om, at der er noget indeni dig, der er i ubalance og skal tages hånd om.

Angst er ikke det samme som frygt. Angst er en reaktion på en indre begivenhed og frygt er en reaktion på en ydre. Dvs. at angsten er genstandsløs og kan ikke forbindes med en ydre begivenhed. Der sker dog ofte det, at du automatisk vil forbinde de situationer, hvor du oplever angst, så du tror det er dem der er angst-udløseren. Hvis du f.eks. oplever at få et angstanfald i bussen, så vil du måske fremover undgå at tage bussen, da du tror, at selve busturen var udløseren. Der sker ofte det uheldige, at du vil blive angst for angsten selv, så den negative spiral fortsætter nedad. Dette kan brede sig til mange dagligdags gøremål og i mange sociale henseender.

Nogle mennesker forsøger at dæmpe angsten med alkohol eller lignende og kan derfor med tiden starte et misbrug oveni.

Angsttilstande kan derfor blive meget invaliderende for dig og dit sociale liv og er yderst vigtigt at tage alvorligt og få hjælp til at komme videre fra.

En angsttilstand er kroppens måde at give udtryk for, at noget ikke er som det skal være. Der er noget, der skal tages alvorligt og tages hånd om. Årsagen til tilstanden kan være mangeartet. Det din krop kan reagere på, kan handle om, opvæksttraumer, nutidige oplevelser eller svære situationer, andre svære tilstande indeni, der tricker angsten m.m

Angst kan ofte komme i relation til stress eller depression.

I terapien får du mulighed for at gå bagom angsten, finde årsagen til den, arbejde med kroppen, så du får bedre kendskab til dig selv og dine krops signaler og får reguleret dit nervesystem. I det dybe arbejde med din krop og årsagssammenhængende, vil angsttilstanden som regel mindskes væsentligt og/eller forsvinde helt.

Jeg vil med glæde, være din rejseledsager i din rejse om bagved angsttilstanden.

en_USEnglish